سیاسی کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی

سیاسی: کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پرونده بازرسی از مراکز نظامی جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام مهمور شده است / کمالوندی

سخنگو و معاون امور بین الملل شرکت انرژی اتمی تاکید کرد: عنوان بازرسی از مراکز نظامی کشورمان یک بار جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی

پرونده بازرسی از مراکز نظامی جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام مهمور شده است / کمالوندی

کمالوندی: پرونده بازرسی از مراکز نظامی جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام مهمور شده

عبارات مهم : آژانس

سخنگو و معاون امور بین الملل شرکت انرژی اتمی تاکید کرد: عنوان بازرسی از مراکز نظامی کشورمان یک بار جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ممهور شده است است.

بهروز کمالوندی در مصاحبه با صدا و سیما، در پاسخ به این پرسش که آیا آقای آمانو زمینه ساز مطالبات غیرقانونی آمریکا جهت بازرسی از مناطق نظامی کشور عزیزمان ایران هست، گفت: متأسفانه رویترز در این باره خبرسازی کرد و اصلاً این طور نبود که مواضع آقای آمانو اینگونه باشد، او اعلام کرد: « موضوعی به عنوان بازرسی از مراکز نظامی در برجام وجود ندارد.»

پرونده بازرسی از مراکز نظامی جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام مهمور شده است / کمالوندی

وی افزود: این عنوان نه فقط در برجام، بلکه در پروتکل الحاقی و پادمان نیز مطرح نیست،آنچه اهمیت دارد این است که در مراکزی که فعالیت های هسته ای صورت می گیرد، آژانس می تواند در خواست کند و دسترسی داشته باشد و طبعاً اگر جایی فعالیت هسته ای وجود ندارد خودبخود از موضع درخواست های آژانس خارج می شود و نه فقط، درخواست دسترسی به حوزه نظامی بلکه بسیاری حوزه های دیگر نیز مشمول بر این رویه می شود.

کمالوندی ادامه داد: هنگامی که در جایی هیچگونه فعالیت هسته ای صورت نمی گیرد، دلیلی بر ورود به آنجا وجود ندارد، در سال های گذشته در رسانه های بین المللی با تبلیغات بی پایه، وانمود کردند در سایت پارچین فعالیت هایی صورت می گیرد ودر نهایت مجبور شدیم، یک بار جهت هر لحظه به این عنوان آخر دهیم که چنین اتفاقی هم افتاد و این پرونده بسته شد و شورای حکام نیز آن را تایید کرد.

سخنگو و معاون امور بین الملل شرکت انرژی اتمی تاکید کرد: عنوان بازرسی از مراکز نظامی کشورمان یک بار جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی

معاون شرکت انرژی اتمی افزود: برا این اساس در آن مقطع دسترسی مدیریت شده است ای در حد نمونه برداری دادیم و این پرونده بسته شد بعد عنوان ورود به سایت های نظامی، موضوعی انحرافی است تا بتوانند صداهای مخالفی در کشور عزیزمان ایران ایجاد کنند و با مبنا قرار دادن همان صداهای مخالف، درخواستی را روی میز قرار دهند.

وی تاکید کرد: باید بسیار مراقب باشیم که گرفتار اینگونه فضاسازی های رسانه ای نشویم چون اکنون در آژانس چیزی به نام بازرسی از سایت های نظامی مطرح نیست و هیچ گاه نیز نخواهد بود لیکن فعالیت های هسته ای ما متمرکز بر سایت های اعلام شده است است که اطلاعتش را به آژانس داده ایم.

وی گفت: بر این اساس هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهند به جاهای دیگر اعم از نظامی و غیر نظامی دسترسی داشته باشند.

پرونده بازرسی از مراکز نظامی جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام مهمور شده است / کمالوندی

آژانس وظایفش را بدون پذیرش فشارهای سیاسی انجام دهد

سخنگو و معاون امور بین الملل شرکت انرژی اتمی تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی وظایفش را حرفه ای، مستقل و بدون پذیرش فشارهای سیاسی به درستی انجام دهد.

سخنگو و معاون امور بین الملل شرکت انرژی اتمی تاکید کرد: عنوان بازرسی از مراکز نظامی کشورمان یک بار جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی

بهروز کمالوندی تصریح کرد: آژانس به علت ساختارش به طور مستمر تحت فشار قرار دارد؛ شورای حکام آژانس مانند شورای امنیت شرکت ملل متحد اعضای دائم دارد که بخش مهمی از بودجه این نهاد را تأمین می کند و ممکن است از طرق متفاوت به آن فشار بیاورند همچنانکه امریکا با فشارهای فراوان به یونسکو، کمک هایش را به این نهاد بین المللی قطع کرد و از آن بیرون آمد.

وی این فشارها به آژانس را سیاسی دانست و افزود: انتظار ما این است که این نهاد بین المللی وظایفش را حرفه ای و مستقل به درستی انجام دهد همچنانکه به طور مستمر در جلسه با مسئولان آژانس بر این عنوان تاکید کرده ایم.

پرونده بازرسی از مراکز نظامی جهت هر لحظه بسته و به مُهر شورای حکام مهمور شده است / کمالوندی

کمالوندی همچنین راجع به اهداف و برنامه سفر امشب مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ما به طور دوره ای با مسئولان آژانس دیدار و گفتگو می کنیم همچنانکه اخیراً آقای صالحی با وی دیدار داشت و در مناسبت های متفاوت با مسئولان این نهاد راجع به مباحث متفاوت مانند پرسشها مرتبط با برجام، مباحث پادمانی و پرسشها پروتکلی دیدار و گفتگو می کنیم.

معاون شرکت انرژی اتمی با اشاره به طرح مباحث مخالف برجام از جانب هیأت حاکمه امریکا و رویدادهای مرتبط با آن افزود: سفر امشب آقای آمانو می تواند تلاشی جهت تقویت برجام و بااهمیت باشد.

وی در پاسخ به اینکه مقامات کشورمان از آقای آمانو جهت دفاع از حقوق هسته ای کشورمان در برابر هجمه های امریکا چه انتظاری دارند اظهار داشت: انتظار ما این است که آژانس وظایف حرفه ای اش را انجام دهد کما اینکه تاکنون انجام داده و در هشت گزارش، پایبندی کشورمان را به برجام اعلام کرده است.

کمالوندی افزود: تعهداتی را که پذیرفته ایم انجام می دهیم گرچه اجرای این تعهدات منوط به این است که طرف های برابر هم تعهداتشان را تمام و کمال انجام دهند.

وی گفت: بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ به علت مواضعی که او اتخاذ کرد، بعضی مخالفت ها در داخل امریکا و حتی در عرصه بین الملل با مواضع او و در حمایت از برجام در کشورهای متفاوت و حتی در اتحادیه اروپا شکل گرفت؛ البته ما سیاست های خود را بر این اساس تنظیم نمی کنیم؛ سیاست های ما صرف نظر از حمایت های دیگر کشورها مستقل است و آنچه فکر می کنیم اصولی است انجام می دهیم.

سخنگوی شرکت انرژی اتمی افزود: خوشبختانه می بینیم که اقبال بسیار خوبی در حمایت از برجام در سطح جهانی شکل گرفته و این باعث کارها متناقض هیأت حاکمه امریکا شده است است و مواضعشان قطعاً به خودشان نیز کمکی نمی کند.

کمالوندی با اشاره به اجرای کامل تعهدات کشورمان و تأیید هشت باره آن از جانب آژانس تاکید کرد: از طرف های مقابل، آژانس، اتحادیه اروپا و کشورهای متفاوت انتظار داریم که آنها نیز تعهداتشان را انجام دهند.

وی همچنین راجع به مطالبه شدت یافتن بازرسی های هسته ای از کشورمان از جانب شماری از سناتورهای امریکایی گفت: 13 سناتور چنین درخواستی را مطرح کردند، آنان ممکن است خواسته هایشان را به ذهن یا به زبان بیاورند و در این مورد ممکن است حتی آن را در قالب قطعنامه یا قانون تصویب کنند، ولی آنچه اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران سیاست های خودش را دارد.

کمالوندی افزود: در مبانی ما هیچ گاه مسأله سلاح هسته ای مطرح نبوده و نیست و ما در این خصوص فتوا داریم بنابراین، این مطالبی که بیان می شود جهت فضاسازی در عرصه بین المللی است لیکن عملاً در وضعی قرار گرفته اند که نمی توانند از تبلیغات 10 – 12 ساله ای که روی آن کار کردند استفاده کنند.

معاون شرکت انرژی اتمی اضافه کرد: آنان تلاش می کنند که فضای تبلیغاتی علیه کشورمان را در سطح رسانه ای و بین المللی احیا کنند ولی تلاش بیهوده ای است.

وی اینگونه ادعاها را غیرقابل اعتنا دانست و در عین حال توصیه کرد: رسانه های ما در این خصوص روشنگری کنند که این پرونده چه مسیری را طی کرده است و اکنون در چه وضعی قرار داریم. همچنین باید بیان کنیم که بسیاری از این اتهاماتی که قبلاً مطرح بود پاک شده است و کشورمان به تعهداتش پایبند بوده است همچنانکه آژانس با بازرسی های بسیار از مراکز هسته ای کشورمان هر سه ماه یک بار در هشت گزارش این پایبندی را تأیید کرده است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب وارد پایتخت کشور عزیزمان ایران می شود و صبح فردا با مدیر شرکت انرژی اتمی و بعضی مقامات کشورمان دیدار و گفتگو می کند.

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs