سیاسی کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی

سیاسی: کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی اخبار اجتماعی

گت بلاگز عکس خبری چرخ دستی خالی

برای بعضی از افراد چرخ باید بچرخد تا چرخ زندگی ارزش بچرخد ولی گاهی چرخ و زندگی نمی چرخند که نمی چرخند که نمی چرخند. در گذشته حمل کالا در کوچه بعد کوچه های تنگ و

چرخ دستی خالی

چرخ دستی خالی

عبارات مهم : بازار

برای بعضی از افراد چرخ باید بچرخد تا چرخ زندگی ارزش بچرخد ولی گاهی چرخ و زندگی نمی چرخند که نمی چرخند که نمی چرخند. در گذشته حمل کالا در کوچه بعد کوچه های تنگ و پرتردد بازارهای سنتی دغدغه تجار بود. نه خودرویی بود و نه مسیری جهت رفت و آمد آن. در نتیجه چرخ دستی ها به بازار راه یافتند. مردانی پشت چرخ دستی قرارگرفتند و نیاز بازار برطرف شد و در بعد آن چرخ زندگی صاحبان چرخ دستی چرخید. نانی در می آمد و منزل هایی گرم می شد.

آن روزها بازار رونق داشت و سفره صاحبان چرخ دستی اگرچه راحت ولی رنگین بود. سالها گذشت و بازار از رونق افتاد و از سوی دیگر با عریض شدن بعضی از مسیرهای بازار پای وانت بارها به آن باز شد. چرخ دستی ها ساعت های متوالی خالی و بی حرکت ماندند وصاحبان چرخ دستی در انتظار بار. رفته رفته چرخ دستی ها فرسوده تر، مردان پشت چرخ دستی پیرتر و بیماری و ناتوانی بر آنها غالب شد. هزینه های زندگی اوج رفت و چرخ زندگی مردان پشت چرخ دستی از حرکت ایستاد.

در کوچه بعد کوچه های بازار چهارسوق آمل که قدم می زنی صدای پای چرخ دستی ها را می شنوی و مردان سالخورده و خمیده ای را می بینی که پشت آن جوانی خود را پیر کرده اند. چرخ دستی آخرین امید آنها است و وسیله ای جهت کسب روزی حلال.

چرخ دستی های فرسوده یک قدم جلوتر از پاهای خسته آنها پیش می روند و چرخ زندگی صاحبان خود را می چرخانند.

چرخ دستی خالی

برای بعضی از افراد چرخ باید بچرخد تا چرخ زندگی ارزش بچرخد ولی گاهی چرخ و زندگی نمی چرخند که نمی چرخند که نمی چرخند. در گذشته حمل کالا در کوچه بعد کوچه های تنگ و

چرخ دستی خالی

برای بعضی از افراد چرخ باید بچرخد تا چرخ زندگی ارزش بچرخد ولی گاهی چرخ و زندگی نمی چرخند که نمی چرخند که نمی چرخند. در گذشته حمل کالا در کوچه بعد کوچه های تنگ و

چرخ دستی خالی

مهر

واژه های کلیدی: بازار | زندگی | مردان | بیماری | عکس خبری

چرخ دستی خالی

چرخ دستی خالی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs