سیاسی کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی

سیاسی: کارتون ممنوعیت در حاشیه اسیدپاشی اخبار اجتماعی

کشف تازه تلسکوپ ناسا پنجشنبه اعلام می شود

ناسا قرار است روز پنجشنبه کشف تازه تلسکوپ کپلر را اعلام کند. این کشف با کمک هوش مصنوعی به دست آمده است.  کشف تازه تلسکوپ ناسا پنجشنبه اعلا..

ادامه مطلب